آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

 

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول)

آويزه گوشت باشه (سري اول) 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

معمولاً دوست نداريم پند و اندرز بشنويم يا امر و نهي بشيم اما

يه چيز هايي خوبه كه هميشه آويزه گوشه هممون باشه

چون به نفع خودمونه...

اينام يه بخش خيلي كوچيكي از آويزه ها يا پند و اندرز هاي زندگي هستن

كه در مقابل حجم بايد ها و نبايد هاي زندگي هيچي به حساب نميان .

*.*.*.**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

نويسنده و طراح: مهدي پويان

گردآوري:مجله اينترنتي دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه