آیا این ماجرا آنجلینا جولی را دیوانه می کند؟

مجموعه : اخبار سینما ، فرهنگی و هنری

آیا این ماجرا آنجلینا جولی را دیوانه می کند؟

آیا این ماجرا آنجلینا جولی را دیوانه می کند؟

آنجلینا به سختی تلاش کرد تا تصویر بشر دوستانه ایی از خود در افکار عمومی ارائه دهد و خود را از نگاه منفی جامعه در آن دوران دور کند. او احساس می کرد که داستان گروه آنجی وگروه جنیفر دیگر تمام شد و تعبیر همسر دزد بودن او به تاریخ پیوست. اما او به تازگی شنیده که به جنیفر پیشنهاد نوشتن کتاب خاطراتش را دادند.

به همسر سابق برد پیت جنیفر انیستن پیشنهاد نوشتن زندگی نامه ی اش را با جزئیات داده اند و انتشار این خاطرات آنجلینا جولی (همراه زندگی برد پیت) را به مرز جنون خواهد رساند. به گزارش کافه سینما جولی و پیت در دوران فیلمبرداری آقا و خانم اسمیت به هم دل بستند در دورانی که هنوز براد پیت مردی متاهل و همسر جنیفر انیستنِ محبوب مردم امریکا بود.

یک منبع آگاه به هفته نامه ایی گفت:«آنجلینا به سختی تلاش کرد تا تصویر بشر دوستانه ایی از خود در افکار عمومی ارائه دهد و خود را از نگاه منفی جامعه در آن دوران دور کند. او احساس می کرد که داستان گروه آنجی وگروه جنیفر دیگر تمام شد و تعبیر همسر دزد بودن او به تاریخ پیوست. اما او به تازگی شنیده که به جنیفر پیشنهاد نوشتن کتاب خاطرات ش را دادند.»
« اگر جنیفر قرار داد نوشتن خاطرات را امضا کند سخت ترین بخش آن مربوط به زندگی او با براد پیت می شود فصلی که همه دنبال خواندنش اند.»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه