احساسی شدن پیچ و مهره ها را ببینید .!!

همه چیز احساس دارد حتی پیچ و مهره ..!!‏
ما همه پیچ و مهره ها را بی احساس میدانیم اما  یک آهنگر سوئدی با مجسمه های کوچکی که در تصویر مشاده می کنید به آنها ‏احساس بخشیده است. احساس هایی چون  : غم و اندوه ، سنگ دلی  ، شادی  ، بردگی و ازادی و...‏

 

احساسی شدن پیچ و مهره ها را ببینید .!!

احساسی شدن پیچ و مهره ها را ببینید .!!

احساسی شدن پیچ و مهره ها

احساسی شدن پیچ و مهره ها را ببینید .!!

احساسی شدن پیچ و مهره ها

احساسی شدن پیچ و مهره ها را ببینید .!!

احساسی شدن پیچ و مهره ها

احساسی شدن پیچ و مهره ها را ببینید .!!

احساسی شدن پیچ و مهره ها

احساسی شدن پیچ و مهره ها را ببینید .!!

احساسی شدن پیچ و مهره ها

احساسی شدن پیچ و مهره ها را ببینید .!!

احساسی شدن پیچ و مهره ها

احساسی شدن پیچ و مهره ها را ببینید .!!

احساسی شدن پیچ و مهره ها

احساسی شدن پیچ و مهره ها را ببینید .!!

احساسی شدن پیچ و مهره ها

احساسی شدن پیچ و مهره ها را ببینید .!!

احساسی شدن پیچ و مهره ها

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه