اس ام اس های بوسه دار

اس ام اس های بوسه دار - تصویر 1

 

تلخ است ، تلخ تلخ ، این زندگی
اما
” لب هایت ”
عجب تعادلی برقرار کرده است …
شیرین است ،شیرین شیرین …
در برابر این زندگی …

 

 

اس ام اس های بوسه دار

 


مرا ببوس!
نه یک بار که هزار بار!
بگذار آوازه عشقبازیمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند،
آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند!

 

اس ام اس های بوسه دار

 


چترت را کنار بگذار
دستانم را بگیر
بگذار در زیر باران رحمت خدا
هر دو خیس شویم
بگذار هر دو بخنیدم
بر قطراتی که بر صورتمان
می لغزند
و می رقصند
بذار فال گوش بگویم
لذت بوسه در باران
دو چندان است

 

 

اس ام اس های بوسه دار

 


بگذار باران بیاید
و تو بیایی و بمانی
تا تمام خاطره را
 زیر باران
تا یک نگاه عمیق
تا یک تبسم عاشقانه
تا لبخند
تا بوسه
تا یک آغوش گرم
پیش ببریم

 

اس ام اس های بوسه دار

 

 

گاهی دلم میخواهد از خیالــــم تو را بیرون بکشم
و سراپایت را غـــرق بــوســـه کنــــم . . .

 

اس ام اس های بوسه دار

 

هنگام بارش باران سرت را رو به آسمان نگیر
من به بوسه ‏‏‏‏‏‏‏های باران روی صورتت هم حسودی میکنم !

 

 

اس ام اس های بوسه دار

 

داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـتــــ
و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانتــــ
بیـــرون میکشـــم
بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ
و نیسـتـــی . . .

 

اس ام اس های بوسه دار

 


مــرا ببــوس،
روزهــای سختــی در پیــش اســت!
بگــذار تــو را
کمــی پــس‌انــداز کنــم!

 

 

اس ام اس های بوسه دار

 

بوسیدن تو
 تنها تکراریست که تکراری نمی شود …

 

 

اس ام اس های بوسه دار

 

بخــواب تــا نگــاهــت کنــم
و بــرای هــر نفــس تــو،
بــوســه‌ای بنشــانــم بــه طعــم
هــر چــه تــو بخــواهــی . . .

 

اس ام اس های بوسه دار

 

لبانت را می بوسم
قند ِ دلم آب می شود
و تا ابد
نمک گیر
شیرینی لبان تو می شوم

 

اس ام اس های بوسه دار

 

 

و زندگی
از جایی
شروع میشود
که بی هوا
بوسیده میشوی…

 

اس ام اس های بوسه دار

 

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

اس ام اس های بوسه دار   اس ام اس بوسه دار   اس ام اس های بوس دار   اس ام اس های بوس دار   اس ام اس بوسه   اس ام اس بوس   پیامک بوسه دار   پیامک های بوسه دار   پیامکه بوسه ی   اس ام اس بوسه ی   پیامک های جدید بوسه دار   جدیدترین پیامک های بوسه دار   اس ام اس جدید بوسه دار   جدیدترین اس ام اس های بوسه دار

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه