اس ام اس های تیکه دار سری دوم

اس ام اس های تیکه دار سری دوم - تصویر 1

 

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ،
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

اس ام اس های تیکه دار سری دوم - تصویر 2


اینکه میخوای هر روز با یکی باشه مهــم نیست ،
فقط سعی کن یه روزم خودت باشــی . . .
خودِ خودِ خودِت . . !
اونوقته که دیگه افتخاراتـــ میشه افتضاحاتـــ !

 

اس ام اس های تیکه دار سری دوم - تصویر 3


تا دیروز ما رو می دیدی مِن مِن می کردی
الان شاخ شدی مَن مَن می کنی !

 

اس ام اس های تیکه دار سری دوم - تصویر 4


ﻭﺍﺳﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻼﺱ ﺑﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﺶ ﺑﺎﺷﯽ
ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ما ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮ ﮐﻼﺳمون ﺭﺍﺗَﻢ ﻧﻤﯿﺪیم !

 

اس ام اس های تیکه دار سری دوم - تصویر 5


ﺭﺍﺑـﻄــﻪ ﺍﯾﺠــــــﺎﺩ ﮐـُﻦ ،
ﻭﻟــﯽ ﻭﺍﺭﺩِ ﺭﺍﺑﻄــــــﻪ ﯼ ﮐﺴــــــﯽ ﻧﺸــﻮ ..
” ﺣﯿــــــﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫـﻢ ، ﺑــﻪ ﺟـُﻔـﺖ ﻫــﺎﯼ ﯾﮑــﺪﯾﮕــﺮ ﮐــــﺎﺭﯼ ﻧــﺪﺍﺭﻧــﺪ ”

 

اس ام اس های تیکه دار سری دوم - تصویر 6


حوّایت می‌شدم
اگر سیبِ سرخی داشتی
حیف «آدم» نیستی . . !

اس ام اس های تیکه دار سری دوم - تصویر 7

 


امروز نشستم غم فردا خوردم
در دست زمانه خم شدم ، تا خوردم
مانند تو در عشق دو رو باید بود
من چوب همین صداقتم را خوردم

 

اس ام اس های تیکه دار سری دوم - تصویر 8


تو بگو طلاس …
وقتی از چشم افتاد قاطی آشغالاس…

 

اس ام اس های تیکه دار سری دوم - تصویر 9


به بعضیام باید گفت :
زیاد که بپیچی خودت هـــــرز میشی !

 

اس ام اس های تیکه دار سری دوم - تصویر 10


رفتــــی . . .
ولی اینو بدون :
ناشـــی بودن با لاشـــی بودن فرق داره عزیزم . . !

 

اس ام اس های تیکه دار سری دوم - تصویر 11


به بعضیام باید گفت : به ارواح جدم ، نیستی در حدم !

 

اس ام اس های تیکه دار سری دوم - تصویر 12


تنها فرق میان تو و شیطان در این بود که
شیطان به انسان سجده نکرد و تو به هر ح��وانی سجده کردی !

 

 

اس ام اس های تیکه دار سری دوم - تصویر 13

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه