اس تیکه سنگین فازغم (15)

اس تیکه سنگین فازغم

--- اس تیکه سنگین فازغم -15-

 

 

از یک گوشه ی اتاق به گوشه ی دیگر سفر می کند …‏
تمام فاصله اش تا من همیشه همین قدر است …‏
تنهایی!‏

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -15-

 

 

 

کاش مــے شـد…‏
آدم گاهـے بــﮧ انـدازه ے نیــاز،بمیـــرد!‏
بعد بلنــد شـود
آهستـــﮧ آهستـــﮧ خاکهــایـش را بتکــــاند
گـردهایش بمـانـــد
اگـــر دلـش خـواسـت،بـرگـــردد بــﮧ زنـدگــے…‏
دلـش نخــواسـت،
بخوابـــــد تـا
ابـــــــــــــد . . . !!‏

 

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -15-

 

 

کسی چسب زخم سراغ دارد؟
می خواهم بر زخم های دلم چسب بزنم
و مثل کودکی هایم درانتظارخوب شدنش باشم
یعنی خوب میشود ؟

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -15-

 

 

خــدایــا آرزوهــایــم در نــزدتــــ خــاکـــ گــرفــتـهـ انـــد . . .‏
دیــگــر نـمـیـخـواهـمـشـان . . .‏
بــمــانــد بــرای دیــگــری . . .‏
مــن بـهـ حـــســـرتــــ عــادتـــ کــرده م ‏

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -15-

 

 

من براے زندگے در رویاهایم
از هیچکسے اجازه نخواهم گرفت …!!!‏

 

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -15-

 

 

 

زندگی مثل سیگار است…‏
روشن ک شد بکشی یا نکشی تا انتها میسوزد…‏

 

 

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -15-

 

 

 

 

حق با کشیش ها بود گالیله! زمین آنقدرها هم گرد نیست…‏
هر کس میرود دیگر باز نمیگردد…‏

 

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -15-

 

 

 


هیچ انتظاری از کسی ندارم!‏
و این نشان دهنده قدرت من نیست!‏
مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است…‏

 

 

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -15-

 

 

 

روزانه هزاران انسان
به دنیا می آیند …‏
اما نسل انسانیت
در حال انقراض است … !‏

 

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -15-

 

 


زندگـــــــی همیشـــه در جریانه، ولی مشـــــــکل اینجاست :‏
کـــه مـــا رو در جـــــریان نمیــــــذاره . . .‏

 

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -15-

 

 

 


همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم
به آرامش رسیـــدم
چــــه ســــاده بود خوشبختــــی…‏

 

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -15-

 

 

 

خـدایـا عـقیده هـایم را … از عـقده هـایم مـصون بـدار…‏

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -15-

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

اس تیکه سنگین فازغم   اس ام اس تیکه سنگین فازغم     پیامک تیکه سنگین فازغم   پیامک های تیکه سنگین فازغم   اس ام اس های تیکه سنگین فازغم جدیدترین اس ام اس های تیکه سنگین فازغم   جدیدترین پیامک های تیکه سنگین فازغم   اس ام اس تیکه سنگین   اس ام اس های تیکه سنگین   اس ام اس های تیکه سنگین جدید   جدیدترین اس ام اس های تیکه سنگین   پیامک های تیکه سنگین جدید   جدیدترین پیامک های تیکه سنگین غمگیم   اس ام اس های فاز غم   پیامک های فاز غم   اس ام اس های فاز غم جدید   پیامک های فاز غم جدید   جدیدترین اس ام اس های فاز غم   جدیدترین پیامک های فاز غم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه