اس تیکه سنگین فازغم (19)

اس تیکه سنگین فازغم

--- اس تیکه سنگین فازغم -19-

 

 

ایـــن روزهــــا خــوابــــم نمـی آیــد …‏
فـقــط مـــی خـــوابـــــم
کــــه بیـــــدار نبــــاشــــم!‏

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -19-

 

 


دخـــــــــــــــــــــــتری
که تمام دغدغه اش
ست کردن رنــگ لـباس و رژ لبش می باشد
چه می داند از درد های یک مرد…‏

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -19-

 

 


گرگ شده اند اینروزها…‏
کافی است سر به زیر باشی با بره اشتباهت میگیرند
خیز برمیدارند برای دریدنت…‏

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -19-

 

 


دلم اصرار دارد فریاد بزند؛
اما . . .‏
من جلوی دهانش را می گیرم،
وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد . . .‏

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -19-

 

 


درد یعنی‌ سرت به همون سنگی‌ بخوره که به سینه میزدی …‏

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -19-

 

 


دیگر از تنهــــــایی خستـــــه شده ام …‏
به کلاغــــها زیر میـــــزی میــــدهم ،
تا قصـــه ام را تمــام کنند . . .‏

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -19-

 

 


کاش من هـــــم دکمــــه ‏alt+shift‏ داشتــــم
تا وقتی حرفهـــــایم را نمی فهمیــــدی
زبان گفتـــه هــایم را عوض مـــی کردم

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -19-

 

 


دیگر آرزویـــی ندارم!‏
اگر خودم نـــه ،
حداقـــل
موهایــم سپیــد بختــــ شدند عاقبتـــ !‏

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -19-

 

 


‏“دیگران” همیشــه برایم ” گـــران ” تمـــام شده اند
بجــای آن که ” نگرانــــم ” شوند

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -19-

 

 


همیـشه سکـوت خــوب نیــست
گـاهـی خُـرد میشوی زیـر بـار حـرفهـای نـگفتـه
غافـل از اینکـه بــه تـو تـهمـت بـی جنـبگـــی میــزن��ــد…‏

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -19-

 

 


به آخر تلخــــی نزدیکیــــم
مگر دســــت های خدا شیرینمــــان کند!‏

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -19-

 

 


سعی نکن متفـــــاوت باشی
فقط خـــــوب باش
این روزها خــــوب بودن به اندازه کافی متفـــــاوت است

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -19-

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

اس تیکه سنگین فازغم   اس ام اس تیکه سنگین فازغم     پیامک تیکه سنگین فازغم   پیامک های تیکه سنگین فازغم   اس ام اس های تیکه سنگین فازغم جدیدترین اس ام اس های تیکه سنگین فازغم   جدیدترین پیامک های تیکه سنگین فازغم   اس ام اس تیکه سنگین   اس ام اس های تیکه سنگین   اس ام اس های تیکه سنگین جدید   جدیدترین اس ام اس های تیکه سنگین   پیامک های تیکه سنگین جدید   جدیدترین پیامک های تیکه سنگین غمگیم   اس ام اس های فاز غم   پیامک های فاز غم   اس ام اس های فاز غم جدید   پیامک های فاز غم جدید   جدیدترین اس ام اس های فاز غم   جدیدترین پیامک های فاز غم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه