اس تیکه سنگین فازغم (27)

اس تیکه سنگین فازغم

--- اس تیکه سنگین فازغم -27-

 

 

مترسک عروسک زشتیست که از مزرعه مراقبت میکند
و آدمی مترسک زیباییست که جهان را می ترساند . . .‏

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -27-

 

اینجا فقط تو را از نوشته هایت ” می بینند “…‏
درست دیده ای ، فقط “خوانده” میشوی بی آنکه بشناسند تو را …‏

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -27-

 

 

از استادی پرسیدﻧﺪ :ﺁﯾﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﺩ؟
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ : ﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ.‏
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯾﺪ؟
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪ؟

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -27-


پیامی دیگر آوردم…‏
به مردان اینجا نگاه مکن…‏
اسمشان مرد است ؛ من اگر خوردم زمین به نامردی همین مردان بود…‏
زمین مرد بود که مرا بلند کرد …‏
خودت را زمین بزن ؛ اما دست مردان اینجا را نگیر …‏

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -27-


کاش کسی یاد معلم ها می داد :‏
اول مهر شغل پدر‌ها را نپرسند ؛
وقتی هنوز احترام به همه‌ی شغل ها را و افتخار به همه‌ی پدر‌ها را یاد دانش آموزانشان نداده‌اند !‏
حالا قصه ی چشمان یتیمی که نم می‌خورد ، بماند …‏

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -27-

 


ما همه با زندگی معامله می کنیم …!‏
با خودمان هم معامله میکنیم و با کسانی که دوستشان داریم هم …!‏
اگر نبخشی ، نمی بخشم
خیانت کنی ، خیانت میکنم
بدی کنی ، بدی میکنم
دروغ بگویی ، دروغ می گویم
و همیشه کوچک می مانیم ؛
بدون تجربه ی زندگی بالاتر و آرمانی تر …!‏
‏ این را بدانیم که با خوب ، خوب بودن هنر نیست !‏

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -27-


ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛
گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد !‏
هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛
کـــه دریـــده شـــده ایــــم

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -27-

 


دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛
امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد
کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ
خــر هـــم فـــرض بــشـــی …‏

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -27-

 


می خواهی قضاوتم کنی ؟
کفش هایم را بپوش
راهم را قدم بزن
دردهایم را بکش
سال هایم را بگذران
بعد قضاوت کن !‏

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -27-

 

بـرایِ قـــد کشــیدنــم ،
خیــلی هـا ..‏
کــوتـــــاه آمــدنــد …!‏

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -27-

 


اعتقادات هر کسی‌ مثل مسواکه ،
خواهشا تو حلق بقیه نکنین !‏

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -27-

 

 

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم
چیزی از معناش کم نمیشه !‏
درست مثه آدمهای گندی که
لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن !‏

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -27-

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

اس تیکه سنگین فازغم   اس ام اس تیکه سنگین فازغم     پیامک تیکه سنگین فازغم   پیامک های تیکه سنگین فازغم   اس ام اس های تیکه سنگین فازغم جدیدترین اس ام اس های تیکه سنگین فازغم   جدیدترین پیامک های تیکه سنگین فازغم   اس ام اس تیکه سنگین   اس ام اس های تیکه سنگین   اس ام اس های تیکه سنگین جدید   جدیدترین اس ام اس های تیکه سنگین   پیامک های تیکه سنگین جدید   جدیدترین پیامک های تیکه سنگین غمگیم   اس ام اس های فاز غم   پیامک های فاز غم   اس ام اس های فاز غم جدید   پیامک های فاز غم جدید   جدیدترین اس ام اس های فاز غم   جدیدترین پیامک های فاز غم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه