اس تیکه سنگین فازغم (7)

اس تیکه سنگین فازغم

--- اس تیکه سنگین فازغم -7-

 

 

آدم هـــای کنــــارم مثل جُــــمعه می‌ مــــــانند
معلــــــــوم نمی‌کند “فــــــرد” هستــــند یا ” زوج” …‏
پُــــر از ابـــــهامند…‏

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -7-

 


ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد ؛
از دسـت دادن ِ کسـیه که دوستـش داریم !‏
امـا …. حقیقـت اینه که :‏
از دست دادن ِ خــودمـون ،
و از یــاد بردن ِ اینکه کـی هستیـم ! و چقدر ارزش داریم ….‏
گـاهی وقتــها خیلــی دردنــاک تـره … !!‏

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -7-

 


من چشمهایـــم را بستم و تو قایــم شدی ..‏
من هنـــوز روزها را می شــمارم!..‏
و تـــو پیدا نمیشوی !..‏
یا من بازی را بلــد نیستم !‏
یا تو جر زدی !‏

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -7-

 


خدایا …!!‏
از تو دلگیرم …‏
گفته بودی حق انتخاب داری
پس چرا انتخابم درکنار دیگریست؟

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -7-

 


کارم از یکی بود و یکی نبود گذشت،
من در اوج قصه گم شده ام….!‏

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -7-

 


این روزها بُرد با کسی ست که بی رحم باشد
از دلتــــ که مایه بگذاری
ســوخـــــته ای . . .‏

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -7-

 


زن که بـاشـے …‏
عـاشـق شـوے “چـشـم سـفـیـد” خـطـابـَت مـے کـنـنـد !‏
راسـت مـے گـویـنـد . .‏
چـشـمـانـَم سـفـیـد شـد بـه جـاده هـایـے کـه..‏
‏“تـو” ..‏
مـُسـافـر هـیـچـکـدام نـبـودے

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -7-

 

توی مارپله ی زندگی ، مهره نباش که هر چی گفتن بگی باشه …!‏
تاس باش که هر چی گفتی بگن باشه !‏

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -7-

 


کاش توی زندگی هم مثل فوتبال
وقتی زمین می‌خوردی و از درد به خودت می‌پیچیدی
یه داور می‌اومد از آدم می‌پرسید:می‌تونی ادامه بدی؟!‏
تو هم میگفتی نه ، باید برم بیرون . . .‏

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -7-

 


بـــــرای کـــسی کــه رفــــتـنـی اســـت ، راه بــــاز کــــنـید
ایــــستادن و مــنـتظر مـانـدن ابـــلـهانه تـرین کـار دل اســت

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -7-

 

نگـــــــران نباش،
حــــال مـــن خـــــــوب اســت بــزرگ شـــده ام …‏
دیگر آنقـــدر کــوچک نیستـم که در دلــــتنگی هـــایم گم شــــوم
آمـوختــه ام، که این فـــاصــله ی کوتـــاه، بین لبخند و اشک نامش ” زندگیست ”‏
آمــوختــه ام که دیگــر دلم برای ” نبــودنـت ” تنگ نشــــود…‏
راســــــتی، بهتــــــــــر از قبل دروغ می گویــــم…‏
‏” حــــال مـــن خـــــــوب اســت ” … خــــــوبِ خــــوب…‏

 

 

--- اس تیکه سنگین فازغم -7-

 

روزهایم گذشت اما روزگار از من نگذشت!‏
اما من از روزها و روزگار گذشتم ، بگذرید از من!‏

--- اس تیکه سنگین فازغم -7-

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

اس تیکه سنگین فازغم   اس ام اس تیکه سنگین فازغم     پیامک تیکه سنگین فازغم   پیامک های تیکه سنگین فازغم   اس ام اس های تیکه سنگین فازغم جدیدترین اس ام اس های تیکه سنگین فازغم   جدیدترین پیامک های تیکه سنگین فازغم   اس ام اس تیکه سنگین   اس ام اس های تیکه سنگین   اس ام اس های تیکه سنگین جدید   جدیدترین اس ام اس های تیکه سنگین   پیامک های تیکه سنگین جدید   جدیدترین پیامک های تیکه سنگین غمگیم   اس ام اس های فاز غم   پیامک های فاز غم   اس ام اس های فاز غم جدید   پیامک های فاز غم جدید   جدیدترین اس ام اس های فاز غم   جدیدترین پیامک های فاز غم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه