اندر روایات شیخ "داستان شیخ و یاهو مسنجر"

 

اندر روایات شیخ

اندر روايات نقل شده است كه روزي  شيخ ابوالاف نتگرد به دنبال شايعاتي كه از مردم زمان بشنيدي در نت مشغول سرچ كردن بودي و زمان از دست ايشان در برفتي و از قضاي آمده نمازش از وقت مقبول بگذشتي و ايشان ندانستي. شيخ ابوالاف نتگرد تبليغ يك شبكه اجتماعي را بديدي و درسدد عضويت در آن تلاش همي بكردي اما موفق نشدي و از اين سو روي به چت رومي  بياوردي و مشغول به چت كردن بشدي. نقل شده است كه بانويي محجبه دل از كف ايشان ببردي و دلبري همي بكردي و با هم دوست شدندي و با هم وعده ملاقات هاي بيرون از نت نيز بگذاشتند. بعد ازچند روزي شيخ افسرده بشدي و از او جوياي حال بشدند و شيخ بعد از اسرار هاي فراوان بگفتي كه رابطه اش با دوشيزه خانم دلربايشان رو به سردي پيش ميرود و....
القصه اينچنين ميشود كه اطرافيان و را ترغيب به آزمودن دلبرشان ميكنند و او نيز اين امر را ميپذيرد. در اندر روايات آمده است كه شيخ با يك"  ياهو آي دي " جديد به معشوقه اش پيغام ميدهد تا از پس امتحان او تلاشي انجام داده و به نتيجه ي دسترسي يابد.
نقل شده است كه شيخ با نام" كامي تريپ عشق توپ اند باحال " به معشوقه پيغام داده ميكند و با معشوقه دوست مي شود و معشوقه نيز كه از وي درخواست شارژ كرده  و بهانه را جلب اعتماد بيان بكرده. شيخ نيز شارژ ها را ارسال بكرده و از معشوقه طلب ديدار ميكند . معشوقه نيز پس از وارد كردن شارژ ها به شيخ گفته ميكند كه فريب خورده است و او يار خود را دوست دارد و تك پر ميباشد. شيخ هم خود لو نميدهد و از او تنها نام عشق را پرسيده مي كند و معشوقه نام خود شيخ را بر زبان مي آورد. و شيخ بسيار مسرور از چت روم خروج يافته و به معشوقه اش تلفن ميكند و داستان تا به انتها رو به شيريني زندگي به پيش مي رود...


بعد از آن شيخ در اندر روايات خود نقل مي كند كه عشق اينترنتي كشك نمي باشد.....
و البته در پاورقي نيز ذكر كرده است كه ارسال شارژ با تنها يكبار جايز ميباشد .

 

 

 

گردآوري:مجله اينترنتي دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه