مجموعه : بیوگرافی بازیگران ایرانی. نگاهی گذرا و جالب بر زندگی نامه عزت الله وثوف. استاد عزت الله وثوقمتولد 1293درباکو پس ازفارغ التحصیل ازکنسرواتور باکو شعله آواز در1311قسمت باریتون وفارغ التحصیل ازمدرسه هنرهای دراماتیک باکو درسال 1309به ایران آمد وی ازسال 1312تئاترهای زیادی بازی کرد . وازسال 1330تا1351به بازیگری درسینما پرداخت در1370درگذشت. گروه : هنررشته : هنرهای نمایشیگرایش :. بازیگریوالدین و انساب : پدر واجدادعزت الله وثوق ازایرانیان مهاجر به باکو بوده اند. تحصیلات رسمی و حرفه ای : استا ...

بیوگرافی خواندنی عزت الله وثوق

مجموعه : بیوگرافی بازیگران ایرانی
بیوگرافی خواندنی عزت الله وثوق

نگاهی گذرا و جالب بر زندگی نامه عزت الله وثوف

 

استاد عزت الله وثوقمتولد 1293درباکو پس ازفارغ التحصیل ازکنسرواتور باکو شعله آواز در1311قسمت باریتون وفارغ التحصیل ازمدرسه هنرهای دراماتیک باکو درسال 1309به ایران آمد وی ازسال 1312تئاترهای زیادی بازی کرد . وازسال 1330تا1351به بازیگری درسینما پرداخت در1370درگذشت.گروه : هنررشته : هنرهای نمایشیگرایش :

 

بازیگریوالدین و انساب : پدر واجدادعزت الله وثوق ازایرانیان مهاجر به باکو بوده اند.تحصیلات رسمی و حرفه ای : استاد عزت الله وثوق پس ازفارغ التحصیلی در1311ازکنسرواتور باکو شعله آواز قسمت باریتون وفارغ التحصیل ازمدسه هنرهای دراماتیک باکو به ایران آمد. وی درکلاس هنرپیشگی مو؟ به شهرداری تهران تحت نظرعلی

 

دریابیگی تحصیل کردواولین دوره هنرستان هنرپیشگی ایران راباخذ دیپلم باموفقیت طی کرد. خاطرات تحصیل بازگشت استاد عزت الله وثوق به وطن اصلی خود ایران وتحصیل درمدرسه هنرپیشگی شهرداری تهران ونیز زنگی درفضای ایران وی رابرای خلق اثار آینده خود پرورش داد.فعالیتهای ضمن تحصیل : استاد عزت الله وثوق درحین

 

تحصیل درشته بازیگری وتئاتر به مشاهده تئاتر وفیلم های سینمایی به طور حرفه ای می پرداخت.استادان و مربیان : مهمترین استاد عزت الله وثوق درتئاتر استاد علی دریابیگی درمدرسه هنر پیشگی شهرداری تهران بوده است.وقایع میانسالی : استاد عزت الله وثوق ازسال 1312بازی درتئاتر درتهران را آغاز کرد وی ازسال1330وارد عرصه سینما شد وبافیلم شب نشینی درجهنم مشهور شد.زمان و علت فوت : استاد عزت الله وثوق

 

درسال1370ه.ش درگذشت.مشاغل و سمتهای مورد تصدی : استاد عزت الله وثوق همواره به عنوان بازیگر تئاتر بین سالهای1311تا1330وبازیگر سینما بین سالهای 1330تا1351مشهور بوده است.فعالیتهای آموزشی : استاد عزت الله وثوق دربازیگری خود درفیلم های زیدی که بازی کرد سبکی داشت کهبرای بسیاری ازبازیگران جوان اواخر

 

عهدسلطنت محمد رضاشاه پهلوی درایران سرمشق بوده است.سایر فعالیتها و برنام�� های روزمره : استاد عزت الله وثوق در کنار بازیگری به مطالعه اثاری سینمای نمایشنامه وتماشای حرفه ای آثار سینمایی وتئاتر می پرداخت.آرا و گرایشهای خاص : استاد عزت الله وثوق بیشتر درفیلمهای کوچه بازاری وحادثه ای به بازیگری می پرداخت وگاه نیز درفیلم های هنری نیز حضور می یافت.

 


آثار : &nbsp1 ، جاهل محل 1343 &nbsp2 ، سه تا نخاله 1344، &nbsp3 آخرین شب 1334 &nbsp4 آرشین مالالا ن &nbsp5 اشک شوق 1341 &nbsp6 اشک شوق 1341 &nbsp7

 

افسونگر &nbsp8 اقاموچول 1345، &nbsp9 باباکوهی 1348 &nbsp10 باباکوهی 1348، &nbsp11 بازگشت 1332 &nbsp12 بوسه مادر &nbsp13 پز دادن به درد نمی خورد &nbsp14 تارتوف &nbsp15 تهران می رقصد 1348 &nbsp16 تهران می رقصد 1348، &nbsp17 جاده تبهکاران

 

1347، &nbsp18 جاهل محل 1343 &nbsp19 حاجی جبار درپاریس 1339 &nbsp20 حسن جنی &nbsp21 دختر همسایه 1340 &nbsp22 دختر همسایه 1340، &nbsp23 راهزنان &nbsp24 راهزنان &nbsp25 ستارگان می درخشند 1339 &nbsp26 سه تا نخاله 1344 &nbsp27 سه تابزن

 

بهادر 1344 &nbsp28 سه تابزن بهادر 1344، &nbsp29 سه تاجاهل 1350 &nbsp30 سه تاجاهل 1350، &nbsp31 سه عروس دریک شب &nbsp32 شاه عباس کبیر &nbsp33 شب نشینی درجهنم مرداد 1332 &nbsp34 شیخ صنعان &nbsp35 عش کارون 1347 &nbsp36 عش کارون 1347، &nbsp37 عوام فریب سالوس &nbsp38 فریاد انسانها 1349 &nbsp39 فریاد انسانها 1349، &nbsp40 قوس وقزح 1347، &nbsp41 مرد خسیس &nbsp42 مشهدی عباد &nbsp43 معجزه

 

1346، &nbsp44 میرزا کمال الدین &nbsp45 هفده روز به اعلام 1335 &nbsp46 وشاه عباس کبیر &nbsp47 وعلی سورچی 1351. &nbsp48 ول معطلی 1345، &nbsp49 کاوه آهنگر

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه