دختر شجاع ایرانی ؛پرورش دهنده کرو کودیل

مژگان روستایی را باید شیر زن ایران زمین نامید، بانویی که کروکودیل پرورش می‌دهد.

مژگان روستایی مدیرعامل اولین و تنها مزرعه‌ پرورش کروکودیل در ایران به دویچه وله می‌گوید: «کروکودیل موجودی بسیار بافکر، صبور، سریع و البته کمی خشن است».

در مزرعه "نوپک" در جزیره هنگام حدود ۳۵ کروکودیل نگهداری می‌شوند.

 

 

دختر شجاع ایرانی

 

دختر شجاع ایرانی

 

دختر شجاع ایرانی

 

دختر شجاع ایرانی

 

دختر شجاع ایرانی

 دختر شجاع ایرانی ؛پرورش دهنده کرو کودیل

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه