زنگ لبخند..!! سري 57

زنگ لبخند

زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 2جوک و اس ام اس خنده دار  زنگ لبخند سری 57 زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 3

 

 

مردی مرده بود و او را غسل داده و کفن کرده بودند
و روی تخت غسالخانه گذاشت بودند تا تابوت بیاورند و تشیعش کنند،
زنش را دیدند که بادبزنی به دست گرفته
و کفن او را که از آب غسل مرطوب شده بود، باد می زند !‏
گفتند : عجب زن با مهر و محبتی که حتی بعد از مرگ شوهرش به فکر آسایش اوست
نزدیک رفتند و گفتند :‏
ای زن ، مرده را خیسی و خشکی و سردی و گرمی تفاوت نمی کند،
خودت را به رنج مینداز !‏
زن گفت : آخر، شوهرم وصیت کرده که تا کفنش خشک نشده، شوهر نکنم :‏D

 

 

زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 4جوک و اس ام اس خنده دار  زنگ لبخند سری 57 زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 5

 


ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺑﻪ ﺩﺍﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

 

زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 6جوک و اس ام اس خنده دار  زنگ لبخند سری 57 زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 7

 


اگه یکی یه نقطه ضعفی داره انقدر دست بذارید روش ! که از سرش بیفته
به نفع خودشه صددردصد ، نقطه ضعفه که آدمارو نابود میکنه !‏

 

زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 8جوک و اس ام اس خنده دار  زنگ لبخند سری 57 زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 9

 


فقط یه دقیقه به عصر چهاردهم فروردین فکر کن....‏
من دیگه عرضی ندارم :|‏
فردا باز باس بریم ....‏

 

 

زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 10جوک و اس ام اس خنده دار  زنگ لبخند سری 57 زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 11


محققان به تازگی کشف کردند
علاوه بر اینکه هرچی “سنگِ” واسه “پای” لنگِ
هرچی “زنگِ” هم واسه “دستِ” بندِ !‏

 

زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 12جوک و اس ام اس خنده دار  زنگ لبخند سری 57 زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 13

 


همسر عزیزم خیلی دوست دارم :‏x
اینو نوشتم ک بعدنااا نشونش بدم ک بفهمه من از قدیما دوسش داشتم
خل و چل هم خودتی :|‏

 

زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 14جوک و اس ام اس خنده دار  زنگ لبخند سری 57 زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 15

 


یه بار چینیه میشینه جلوى آینه
هرچى شکلت درمیاره تصویرش تو آینه تکون نمیخوره
بعد متوجه میشه آینه نیست، داداششه که روبروش نشسته
خخخخخخ :‏D

 

 

زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 16جوک و اس ام اس خنده دار  زنگ لبخند سری 57 زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 17


بابام اومده بهم میگه :‏
پاشو برو ماشین رو ببر تو پارکینگ
میگم : بابا به خدا خسته م ، نمی تونم !‏
میگه : ده تومان می دم برو ، منم خسته م !‏
میگم : بیخیال … ده تومان میدم خودت برو …‏
پاشده شلوارش و می پوشه و میگه مرد نیستی اگه ندی
پای مردونگیم موندم ده تومان پیاده شدم بهش دادم !‏
داد میزنه میگه : خانوم پاشو بیا بریم بستنی بخوریم !‏
من :|‏
بابام :‏D
مامانم :‏P

 

زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 18جوک و اس ام اس خنده دار  زنگ لبخند سری 57 زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 19

 


گاهي يه پسرايي رو ميبينيد كه تمام دكمه هاي پيرهنشون بازه و يه پلاك زنجير مادر هم گردنشونه؛ به اونا كمك كنيد فك كنم بچه ‏شير خواره داشتن باشن و بخوان بهشو شير بدن!!!‏

 

زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 20جوک و اس ام اس خنده دار  زنگ لبخند سری 57 زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 21

 


سلامتی اون پسری که شب عروسی عشقش قاطی کرد رفت دم تالار عروسی
ولی نرفت تو که عروسیو بهم بزنه صبر کرد وختی عروس اومد بیرون با خشم رفت جلو
تور صورت عروس رو برداشت
دید اصن اون نیست
اسکل تالارو اشتباه اومده بود
فامیلای دامادم گرفتن مثه سگ زدنش

 

زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 22جوک و اس ام اس خنده دار  زنگ لبخند سری 57 زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 23

 


اﺻﻦ ﺯﻥ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎﺵ ﺑﻠﻨﺪ و مشکی ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ‏
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﯿﺸﻮﺭﻩ موهاش اویزون باشههههههه، ‏
ﺑﺮﯼ ﭼﻨﮕﺒﻨﺪﺍﺯﯼ ﻻیﻣﻮﻫﺎﺵ ‏
ﻭ ﺳﺮﺷﻮ ﺑﮑﺸﯽ ﻋﻘﺐ ‏
ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮﺳﺶ ﮐﻨﯽ .. ‏
ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻧﻢ ﺩﺭﺩﺵ ﺑﯿﺎﺩ ‏
ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﮐﻔﯽ ﺑﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺖ! ‏
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﻠﻪ ﺑﺰﻧﯽ ﺗﻮ ﺩﻣﺎﻏﺶ ‏
اونم یه لیوان بکوبه تو ملاجت و تو هم بشقابهارو تو سرش خورد کنی!!! ‏
ﺑﻌﺪﺷﻢ ﻃﻼﻕ . ‏
ﺗﻤﺎﻡ . ‏
ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﻗﺮﺻﺎﻣﻮ ﺑﺨﻮﺭﻡ ‏

 

 

زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 24جوک و اس ام اس خنده دار  زنگ لبخند سری 57 زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 25

 

ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻣﯿﮕﻔﺖ :‏
ﭘﯿﺸﯿﻪ ﻣﻦ ..‏
ﻣﻮﺷﯽ …‏
ﺟﻮﺟﻮﯼ ﻣﻦ …‏
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ : بهرام ﻭ ﺻﺪﺍ ﮐﻦ …‏
ﻣﻨﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ : ﺣﯿﻮﻭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻤﺖ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻩ !!!‏
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ۶ ﻣﺎﻫﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﻪ !!! ﻣﮕﻪ
ﭘﯿﺸﯽ ﻭ ﻣﻮﺷﯽ ﻭ ﺟﻮﺟﻮ ۳ ﺗﺎﺷﻮﻥ ﺣﯿﻮﻭﻥ ﻧﯿﺴن ؟؟؟؟

 

زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 26جوک و اس ام اس خندهدار  زنگ لبخند سری 57 زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 27

زنگ لبخند..!! سري 57 - تصویر 28

گردآوري:مجله اينترنتي دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه