ضرب المثل " این شتری است که در خانه هر کس می خوابد "

ضرب المثل

 

این شتری است که در خانه هر کس می خوابد:


اصطلاح و ضرب المثل بالا به عنوان تسلیت و همدردی به کار می رود تا مصیبت دیدگان را موجب دلگرمی و دلجویی ‏باشد و ‏متعدیان و متجاوزان را مایه تنبیه و عبرت ، تا بدانند که عفریت مرگ در عقب است و مانند شتر قربانی در ‏آستانه در هر خانه و ‏کاشانه ای زانو به زمین می زند و تا بهره و نصیبی نستاند بر پای نمی خیزد، و همچنین از باب ‏تذکر و هشدار به کسانی که در ‏حسن نسیان و فراموشی ، آنان را در روزگار فراغ و آسایش در دریافت نشیب و فرود ‏روزگار باز می دارد نیز ضرب المثل بالا ‏مورد اصطلاح و استناد قرار می گیرد‎‏.  ‏
‎‏ ‏
سه روز قبل از عید قربان یک شتر ماده را در حالی که با انواع گلهای رنگارنگ و حتی سبزی و بر گهای درختان ‏زینت داده ‏بودند و جمعیت بسیاری از هر طبقه و صنف دنبال او می افتادند در شهر می گرداندند و برای او طبل و نقاره ‏و شیپور می زدند و ‏سخنان دینی و اشعار مذهبی می خواندند . این شتر از هر جای و هر کوی و برزن که می گذشت ‏مردم دور او جمع می شدند و پشم ‏حیوان را عوام الناس- بویژه زنان آرزومند- مایه اقبال و رفع نکبت و و بال دانسته و ‏به عنوان تیمن و تبرک از بدنش می کندند و ‏از اجزا تعویذ و حرز بازو و گردن خود و اطفال قرار می دادند‎‏.  ‏
‎‏ ‏
‎‏ ‏
این جریان و آداب و رسوم که ریاست آن به عهده شخصی معینی بود و مباشرین این کار القاب خاصی داشتند مدت سه ‏روز به ‏طول می انجامید و در این مدت شتر گردانی به در خانه هر یک از اعیان و اشراف شهر که می رسیدند شتر را ‏به زانو در می ‏آوردند و از صاحب خانه به فراخور مقام و شخصیتش چیز قابل توجهی نقدا یا جنسا می گرفتند و از ‏آنجا می گذشتند . روز سوم که ‏روز عید قربان بود این حیوان زبان بسته را به طرز جانگدازی نحر می کردند، و هنوز ‏جان در بدن داشت که هر کس با خنجر و ‏چاقو و دشنه حمله ور می شد و هنوز چشمان وحشت زده اش در کاسه سر به ‏اطاف می نگریست که تمام اعضای بدنش پاره پاره ‏شد گوشهایش به یغما می رفته است‎‏.  ‏
‎‏ ‏
کاری به تفصیل قضیه نداریم . غرض این است که به گفته استاد ارجمند شادروان سید جمال الدین همایی :" از مبنای ‏همین کار در ‏زبان فارسی کنایات و امثالی وارد شده است مانند شتر را کشتند: یعنی: کار تمام شد. فلانی شتر قربانی ‏شده است یعنی: هر کس او ‏را به طرفی می کشید، یا به معنی اینکه دور او را گرفته اهمیتش می دهند ولی بالاخره ‏نابودش می سازند." در دنباله مطلب به این ‏اصطلاح و ضرب المثل می رشد که: شتر را در منزل فلانی خوابانده اند. ‏یعنی: غائله را به گردن او انداخته اند‎.‎

 

ضرب المثل

ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید....

یک دنیا سپاسگذاریم...

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

ضرب المثل های فارسی   ضرب المثل های کهن فارسی   گنجینه ضرب المثل های فارسی     ضرب المثل های قدیمی   آشنایی با همه ضرب المثل های فارسی     ضرب المثل   ضرب المثل فارسی   ضرب المثل ایرانی   ضرب المثل ها   داستان ضرب المثل ها   ضرب المثل های پرکاربرد فارسی    ضرب المثل فارسی با حرف

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه