ضرب المثل هاي فارسي سري بيستم

ضرب المثل هاي فارسي سري بيستم - تصویر 1

 


روده درازی کردن:
یکریز حرف زدن - پرگویی و وراجی کردن.
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري بيستم - تصویر 2
 
 
روز از نو روزی از نو:
هرروز برای خود به تلاشی جداگانه نیاز دارد.
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري بيستم - تصویر 3
 
 
روزه شک دار گرفتن:
در امور و یا کارهای که احتمال شکست و زیان است وارد شدن.
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري بيستم - تصویر 4
 
 
رو که بدهی آستر هم می خواهد:
از خوشرویی و مهربانی کسی بهره جویی کردن.
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري بيستم - تصویر 5
 
 
میرود از آسمان شوربا بیاورد:
بسیار بلند قامت است ، روز بروز بلندتر میشود.
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري بيستم - تصویر 6
 
 
********************************************************
 
ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم
 
اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید
 
ما هم اونا رو نتشر میکنیم به نام خودتون و باعث میشه که زبان و گویش و منطقه خودتون رو به بقیه بیشتر معرفی کنید و....
 
 
یک دنیا سپاس گذاریم از همه شما عزیزان
و منتظر نوشته های شما هستیم
 
********************************************************
 
 
نویسنده و طراح:مهدی پویان
گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه