ضرب المثل هاي فارسي سري دوازدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري دوازدهم - تصویر 1

 

 
با طناب پوسیده کسی به چاه رفتن:
با حرف این و آن و یا آدم دروغگویی خود را به خطر انداختن ، اعتماد بیجا به کسی کردن.
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري دوازدهم - تصویر 2
 
 
جهاندیده بسیار گوید دروغ:
 سخن کسی که از سفری بر می گردد برای شنوندگان عجیب و اغراق آمیز می آید و شاید به همین جهت چنین  مثالی    گفته شده.
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري دوازدهم - تصویر 3
 
 
 
جهنم هم به این گرمی نیست:
دروغی بگو که به عقل بگنجد ، این طور هم که تو ادعا می کنی نیست.
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري دوازدهم - تصویر 4
 
 
 
از روباه پرسیدند: شاهدت کیست؟ گفت دمم:
به دروغگویانی می گویند که دروغگوی دیگری را به شهادت می طلبد.
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري دوازدهم - تصویر 5
 
 
بازی بازی با ریش یا با هم بازی:
 از روی شوخی کسی را دست انداختن ، احترام کسی را پایین آوردن.
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري دوازدهم - تصویر 6
 
 
به زلف یار بر خوردن:
زود از حرف کسی رنجیدن ، از کمترین شوخی کسی ناراحت شدن.
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري دوازدهم - تصویر 7
 
 
به عزرائیل جان ندادن :
 بس که خسیس است خیر او به کسی نمی رسد ، گذشت  ندارد ، نم پس نمی دهد .
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري د��ازدهم - تصویر 8
 
 
********************************************************
 
ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم
 
اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید
 
ما هم اونا رو نتشر میکنیم به نام خودتون و باعث میشه که زبان و گویش و منطقه خودتون رو به بقیه بیشتر معرفی کنید و....
 
 
یک دنیا سپاس گذاریم از همه شما عزیزان
و منتظر نوشته های شما هستیم
 
********************************************************
 
 
نویسنده و طراح:مهدی پویان
گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه