ضرب المثل هاي فارسي سري ششم

ضرب المثل هاي فارسي سري ششم - تصویر 1


رکاب دادن : 

سر موافقت داشتن - مطیع شدن.

 

ضرب المثل هاي فارسي سري ششم - تصویر 2

 

رگ خواب کسی را به دست آوردن:

نقطه ضعف پیدا کردن- کسی را تابع اراده خود کردن.

 

ضرب المثل هاي فارسي سري ششم - تصویر 3

 

رگ دیوانگیش گل کردن:

از شدت خشم دست به کارهای نامعقول و غیر طبیعی زدن.

 

ضرب المثل هاي فارسي سري ششم - تصویر 4

 

رگ عیرتش جنبید: 

حس شهامت و جسارتش تحریک شد.

 

ضرب المثل هاي فارسي سري ششم - تصویر 5

 

رنگ به رنگ شدن:

از شدت شرمندگی رنگ به صورت آوردن- تغییر رنگ رخسار.

 

ضرب المثل هاي فارسي سري ششم - تصویر 6

 

روبراه بودن:

مرتب و آماده بودن - سرسازش داشتن.

 

ضرب المثل هاي فارسي سري ششم - تصویر 7

 

روبرو بودن به از پهلو بود:

لذت هم صحبتی دو نفر و برخورداری از دیدن یکدیگر بیشتر و بهتر است.

 

ضرب المثل هاي فارسي سري ششم - تصویر 8

 

روبرو کردن :

مواجهه دادن دو نفر برای کشف مطلبی.

 

ضرب المثل هاي فارسي سري ششم - تصویر 9

 

روبند کردن کسی:

در پیشرفت کار خود از حجب و حیای کسی استفاده کردن.

 

ضرب المثل هاي فارسي سري ششم - تصویر 10

روده بزرگه روده کوچیکه را خورد:

از گرسنگی فشار زیادی را تحمل میکنم،بدنم دیگر طاقت ندارد.

 

ضرب المثل هاي فارسي سري ششم - تصویر 11
 
 
********************************************************
 
ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم
 
اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید
 
ما هم اونا رو نتشر میکنیم به نام خودتون و باعث میشه که زبان و گویش و منطقه خودتون رو به بقیه بیشتر معرفی کنید و....
 
 
یک دنیا سپاس گذاریم از همه شما عزیزان
و منتظر نوشته های شما هستیم
 
********************************************************
 
 
نویسنده و طراح:مهدی پویان
گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه