ضرب المثل هاي فارسي سري نوزدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري نوزدهم - تصویر 1

  
چشم ودل سیر است:
به هیچ چیز اعتنایی ندارد، اختیار نفس خود را دارد.
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري نوزدهم - تصویر 2
 
 
کاری را پخته کردن:
مقدمات انجام و اجرای کاری را فراهم کردن.
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري نوزدهم - تصویر 3
 
 
کار یکبار اتفاق می افتد:
در هر کاری باید شرط احتیاط و پیش بینی را فراموش نکرد.
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري نوزدهم - تصویر 4
 
کار و بارش چاق بودن:
دارای ثروت ومال فراوان بودن، همانند: دماغش چاق بودن.
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري نوزدهم - تصویر 5
 
کاری بکن بهر ثواب ، نه سیخ بسوزد نه کباب:
اگر واسطه کار خیری هستی انصاف و عدالت و حق را رعایت کن.
 

 

 
ضرب المثل هاي فارسي سري نوزدهم - تصویر 6
 
 
********************************************************
 
ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم
 
اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید
 
ما هم اونا رو نتشر میکنیم به نام خودتون و باعث میشه که زبان و گویش و منطقه خودتون رو به بقیه بیشتر معرفی کنید و....
 
 
یک دنیا سپاس گذاریم از همه شما عزیزان
و منتظر نوشته های شما هستیم
 
********************************************************
 
 
نویسنده و طراح:مهدی پویان
گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه