ضرب المثل هاي فارسي سري هفدهم

ضرب المثل هاي فارسي سري هفدهم - تصویر 1

  آیینه گو مباش چو اسکندری نماند ( صاحبدلی چو نیست چه سود از وجود دل ... ) :
ملک الشعرای بهار همانند :
فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر
سخن نو آر که نو را حلاوتیست دگر 
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري هفدهم - تصویر 2
 
 
آردم را بیختم و الکم را آویختم : 
دیگر هوسی در دل و میل انجام کاری در سر ندارم .
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري هفدهم - تصویر 3
 
 
 
استخوان خرد کردن :
در طلب علم و دانش و کسب آبرو رنج بسیار تحمل کردن ، تجربیات فراوانی بزحمت انداختن .
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري هفدهم - تصویر 4
 
 
جهنم هم به این گرمی نیست :
دروغی بگو که به عقل بگنجد ، این طور هم که تو  ادعا می کنی نیست .
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري هفدهم - تصویر 5
 
 
دست به سر کردن :
با نیرنگ و فریب کسی را از خود دور کردن .
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري هفدهم - تصویر 6
 
 
 
سر به سر کسی گذاشتن :
برای سرگرمی کسی را دست انداختن ، با کسی به  شوخی ور رفتن .
 
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري هفدهم - تصویر 7
 
 
********************************************************
 
ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم
 
اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید
 
ما هم اونا رو نتشر میکنیم به نام خودتون و باعث میشه که زبان و گویش و منطقه خودتون رو به بقیه بیشتر معرفی کنید و....
 
 
یک دنیا سپاس گذاریم از همه شما عزیزان
و منتظر نوشته های شما هستیم
 
********************************************************
 
 
نویسنده و طراح:مهدی پویان
گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه