ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم


ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم - تصویر 1

آسمان و ریسمان بهم بافتن:
دروغ و راست سر هم کردن ، حرفهای بی تناسب و بی ربط گفتن.
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم - تصویر 2
 
 
 
   آب دریا از دهان سگ نجس نمی شود :
از بدگویی کردن کسب به کسی ، شخصیت و فضیلت او کاسته نمی شود . همانند : مه فشاند نور و سگ عوعو کند .
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم - تصویر 3
 
 
 
آدم پولدار روی سبیل شاه نقاره می زند :
دارائی و مکنت اسباب نفوذ و قدرت را فراهم می سازد ، ثروت حلال مشکلات است .
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم - تصویر 4
 
 
از کفر ابلیس مشهورتر است :
در بدنامی همه جا مشهور است ، رسوای خاص و عام است .
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم - تصویر 5
 
 
 پاچه ور مالیده :
 بی نزاکت و حقه باز ، پا بند هیچ آداب و تربیتی نیست .
 
ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم - تصویر 6
 
 
دلی از عزا در آوردن :
 پس از مدتی گرسنگی کشیدن غذای بسیاری خوردن ،از هرچیز به حد وفور استفاده کردن ، به افراط برخوردار شدن .
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم - تصویر 7
 
 
 سرکسی کلاه گذاردن :
 از سادگی کسی سو استفاده کردن و گول زدن .
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم - تصویر 8
 
 
گدابازی در آوردن :
 مقابل دست ودلبازی ، خست و پستی به خرج دادن .
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري يازدهم - تصویر 9
 
 
********************************************************
 
ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم
 
اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید
 
ما هم اونا رو نتشر میکنیم به نام خودتون و باعث میشه که زبان و گویش و منطقه خودتون رو به بقیه بیشتر معرفی کنید و....
 
 
یک دنیا سپاس گذاریم از همه شما عزیزان
و منتظر نوشته های شما هستیم
 
********************************************************
 
 
نویسنده و طراح:مهدی پویان
گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه