ضرب المثل هاي فارسي سري چهاردهم

ضرب المثل هاي فارسي سري چهاردهم - تصویر 1

 

 
جنگ زرگری کردن :
 به طور ساختگی و به ظاهر دعوایی راه انداختن ، به منظور خاصی دعوای دروغی راه انداختن
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري چهاردهم - تصویر 2
 
 
مزه خنک انداختن :
شوخیهای سبک و بیجا کردن.
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري چهاردهم - تصویر 3
 
 
آدم پیر شد حریض می شود :
آدم در پیری پر توقع و کم حوصله است ، توان خودداری کردن از هوسها و امیال خود را ندارد .
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري چهاردهم - تصویر 4
 
 
از خرس مویی غنیمت است :
از آدم خسیس هرچه گرفتی اگر ناچیز هم بود غنیمت است .
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري چهاردهم - تصویر 5
 
 
خر را با نمد داغ می کند :
آدمی حیله گر و مکار است .
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري چهاردهم - تصویر 6
 
 
 
 آبی از او گرم نمی شود :
سودی از وی حاصل نخواهد شد ، امید انجام کاری از سوی او نمی رود .
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري چهاردهم - تصویر 7
 
 
آب از دستش نمی چکد:
خسیس و ناخن خشک است ، خیرش به کسی نمی رسد .
 
 
 
ضرب المثل هاي فارسي سري چهاردهم - تصویر 8
 
 
********************************************************
 
ما هرکجا که زندگی میکنیم در زبان و گویش و منطقه خودمون ضرب المثل هایی داریم
 
اگر لطف کنید و ضرب المثل های خودتون رو برای ما به این صورت بنویسید یا داستانشو بیان کنید
 
ما هم اونا رو نتشر میکنیم به نام خودتون و باعث میشه که زبان و گویش و منطقه خودتون رو به بقیه بیشتر معرفی کنید و....
 
 
یک دنیا سپاس گذاریم از همه شما عزیزان
و منتظر نوشته های شما هستیم
 
********************************************************
 
 
نویسنده و طراح:مهدی پویان
گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه