ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری اول)

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری اول) - تصویر 1

 

خار را در چشم دیگران می بینه و تیر را در چشم خودش نمی بینه !


خاشاک به گاله ارزونه، شنبه به جهود !


خاک خور و نان بخیلان مخور !  (( ... خار نه ای زخم ذلیلان مخور ))


خاک کوچه برای باد سودا خوبه !


خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه --- هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا ؟!


خاله ام زائیده، خاله زام هو کشیده !


خاله را میخواهند برای درز ودوز و گرنه چه خاله چه یوز !


خاله سوسکه به بچه اش میگه : قربون دست و پای بلوریت !


خانه ای را که دو کدبانوست، خاک تا زانوست !


خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالی باشه !

 

ضرب المثل های فارسی با حرف خ (سری اول) - تصویر 2

ضرب المثل های زیبا از شهر و دیار خودتون رو در بخش نظرات بنویسید....

یک دنیا سپاسگذاریم...

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه