یادتان می آید که هیلاری داف برای اولین بار چه زمانی درخشید یا مدونا، تام کروز و سلنا گومز برای اولین بار با چه ظاهری بر فرش قرمز قدم گذاشتند؟ ما عکس های نوستالژیکی از سالها قبل تعدادی از ستارگان هالیوود را برایتان آورده ایم تا با دیدن آنها خاطرات دهه 80 و 90 برای شما هم زنده شود.

مجله اینترنتی برترین هابرترین ها: آیا یادتان می آید که هیلاری داف برای اولین بار چه زمانی درخشید یا مدونا، تام کروز و سلنا گومز برای اولین بار با چه ظاهری بر فرش قرمز قدم گذاشتند؟ ما عکس های نوستالژیکی از سالها قبل تعدادی از ستارگان هالیوود را برایتان آورده ایم تا با دیدن آنها خاطرات دهه 80 و 90 برای شما هم زنده شود.

مطلب مرتبط:

عکس های نوستالژیک ستاره ها روی فرش قرمز (1)1. رایان رینولدز، 1999

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


2. کریس همسورث، 2005

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


3. جنیفر لوپز، 1996

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


4. اوا لونگوریا، 2001

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


5. جرد لتو، 1991

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قر��ز (2)


6. ان هتوی، 1999

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


7. زک افران، 2004

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


8. الک بالدوین، 1991

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


9. جانی دپ، 1988

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


10. دنزل واشنگتن، 1988

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


11. جنیفر آنیستون، 1990

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


12. جرج کلونی، 1995

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


13. آنجلینا جولی، 1990

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


14. بردلی کوپر، 2001

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


15. جنیفر گارنر، 2000

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


16. کامرون دیاز، 1994

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


17. برد پیت، 1988

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


18. کیت هادسون، 1997

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


19. هایدی کلوم، 1990

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


20. مت دیمون، بن افلک، 1997

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


21. رابرت پتینسون، 2005

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


22. اسکارلت جوهانسون، 1998

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


23. رایان گاسلینگ، 2001

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


24. بریتنی اسپیرز، 1999

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


25. اشتون کوچر، 1999

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)


26. ریحانا، 2005

عکس های نوستالژیک ستارگان هالیوود بر فرش قرمز (2)
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه