پاراگراف تيكه سري ششم

پاراگراف تيكه سري ششم - تصویر 1

 

ديوونه اون پاراگرافي ام كه با لباس پاره پوره برم تو بهترين و بزرگترين رستوران شهر ؛ بعد يارو بياد بگه شما با اين ريخت و قيافه تشريف ببريد بيرون. منم بلند شم و يكي مهكم ببندم بيخ گوشش و يه تراول چك بزنم توصورتش و بگم : به جاي توجه به ظاهر آدما يه كم شعور داشته باش.بعد بلند شم و آروم برم بيرون...بعد يكي بگه ببخشيد شما كي هستين؟ منم فيلمي برگردم وباد كولر بخوره تو موهام وبگم من يه آدم عادي ام و لازم نيست هميشه از افراد شناخته شده چيزي ياد بگيري شايد شعورشون مثل همينايي باشه كه الان شناخته شدن ولي شعور ندارن....
 
 
 

پاراگراف تيكه سري ششم - تصویر 2

 
 
 
ديوونه اون پاراگرافي ام كه برم تو شركت و از جلو چشم منشي برم به سمت دفتر ريئس. بعد منشيه بگه آقا : كجا؟؟صبر كنيد هماهنگ كنم. منم فيلمي برگردم باد كولر بخوره تو موهام و بگم: من واسه رفتن پيش بابام وقت نمي گيرم!!!!!!
 
 
 

پاراگراف تيكه سري ششم - تصویر 3

 
 
ديوونه اون پاراگرافي ام كه بچه كوچولوها اعصاب مامان بابا رو خورد ميكنن بعد تا مامان بابا ميخوان عصباني شن. يه هو بچه يه لبخند بزنه و مامان باباش اونو محكم تو بغل ميگيرن و بوس ميكنن.....
 
 

پاراگراف تيكه سري ششم - تصویر 4

 
 
 
ديوونه اون پاراگرافي ام كه برم آتليه عكس بگيرم بعد وقت رفتن  يارو بهم بگه مي خواي مدل بشي؟خيلي قيافه و هيكل خوبي داري. منم فيلمي برگردم و باد كولر موهامو تكون بده و آهسته برم سمتش و دستمو بزارم رو شونه هاش و بگم مرسي ولي من دنبال شهرت نيستم
 
 
 

پاراگراف تيكه سري ششم - تصویر 5

 
 
 
ديوونه اون پاراگرافي ام كه تو خيابون يه پسره تيكه بندازه خانم رژ لب صورتي بهتون خيلي مياد. منم برگردم ويه دونه ببندم بيخ گوشش و بگم ميدونم ولي تريپ شما خيلي ضايه است ، ابروهاتونم اسپرت وردارين بيشتر بهتون مياد. بعد دست بكنم تو كيفم و كارت يه آرايشگاه بانوان رو پرت كنم تو صورتش . 
 
 

پاراگراف تيكه سري ششم - تصویر 6

 
 
ديوونه اون پاراگرافي ام كه يه پسره شماره بندازه تو كيفم بعد تو خونه يه تك بهش بزنم و بگم يه شارژ برام بفرست . و وقتي كه فرستاد گوشي رو بدم دست دوست پسرم وقتي يارو زنگ فحش هاي +25سال نثارش كنه!!!!!!
 
 
 

پاراگراف تيكه سري ششم - تصویر 7

 
 
ديوونه اون پاراگرافي ام كه برم تو يه شركت و يارو كارم رو الكي نخواد راه بندازه . منم بهش پيشنهاد رشوه بدم . وقتي قبول كرد بهش بگم صداتو ضبط كردم و يارو بيفته به غلط كردم و كارمو راه بندازه و منم بگم ديگه خيلي دير شده . متاسفم....
 
 

پاراگراف تيكه سري ششم - تصویر 8

 
 
ديوونه اون پاراگرافي ام كه بعد كنكور اين موسسه ها منو بيارن تو گفت و گوي زنده تلويزيوني و بپرسن: راز موفقيت شما چيه؟ كدوم موسسه رو پيشنهاد ميكنيد؟ و اگه از كسي ميخوايين تشكر كنيد همين الان تشكر كنيد. منم بگم راز موفقيت من اول لطف خدا بعد زحمات پدر و مادرم و بعد پشت كار خودم بوده. هيچ موسسه ي نرفتم و هيچ موسسه ي رو پيشنهاد نميكنم. از خدا و از پدر و مادرم تشكر ميكنم و از معلمين عزيزم!!!!!
 

پاراگراف تيكه سري ششم - تصویر 9

 
 
 
ديوونه اون پاراگرافي ام كه كشور هاي عربي بيان باهام مذاكره كنن كه تابعيت كشورشون رو بگيرم و واسه تيم مليشون بازي كنم . و منم از سر ميزن مذاكرات بلند شم و بگم : ما ايراني ها عرق ملي داريم. متاسفم ....
 

پاراگراف تيكه سري ششم - تصویر 10

 
 
 
ديوونه اون پاراگرافي ام كه پسره تو خيابون تيكه بندازه و بگه: خانم برم تو كيفتون؟ منم بهش بگم برو فقط مواظب خودكار توش باش!!!!!!
 
 

پاراگراف تيكه سري ششم - تصویر 11

نويسنده و طراح:مهدي پويان

گردآوري:مجله اينترنتي دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه