پاراگراف تيكه سري هفدهم

پاراگراف تيكه سري هفدهم - تصویر 1

 

ديوونه اون پاراگرافي ام كه روز اول مدرسه معلم با عصبانيت از من بپرسه بابات چه كاره است؟
منم با يه لبخند مليح بگم: مدير همين مدرسه!!!!

 

پاراگراف تيكه سري هفدهم - تصویر 2


ديوونه اون پاراگرافيام كه روز اول دانشگاه استاد بگه همه يكي يكي  بياييد پايين كلاس و يه جمله خارجي بگيد. بعد من اولي بدو بدو برم جلو كلاس و رو كنم به استاد و بگم" I LOVE UOU "

 

پاراگراف تيكه سري هفدهم - تصویر 3

 

ديوونه اون پاراگراف شناسي شخصيت هاي تلويزيون شدم.!
يارو كرگدن قيافشو ميبينه هنگ ميكنه؛ كردنش مجري برنامه كودك!!!!!

 

پاراگراف تيكه سري هفدهم - تصویر 4

 

ديوونه اون پاراگرافي ام كه گزارشگره از بچه پرسيد؟ صبح زود با نشاط بلند شدي كه قبل همه برسي مدرسه؟
بچه گفت : نه ! بابام با كتك از خواب بيدارم كرده كه برم مدرسه. الانم تو فكر اينم كه زنگ دوم بپيچونم بيام خونه فوتبال بازي كنم!!!!

 

پاراگراف تيكه سري هفدهم - تصویر 5

 


ديوونه اون پاراگرافي ام كه معلم با عصبانيت بپرسه ؟ سال قبل كجا درس خوندي كه هيچي ياد نگرفتي؟
بعد من سكوت كنم
بازم معلم با عصبانيت بگه اره نبايدم روت بشه بگي كجا، منم بودم نميگفتم!!!!
بعد من بگم آقا من سال قبل هم همينجا درس خوندم تازه معدلم 19 بوده!!!!!

 

پاراگراف تيكه سري هفدهم - تصویر 6

 

ديوونه اون پاراگرافي ام كه معلم بگه تو كه دانش آموز مودبي هستي  برو ازدفتر ماژيك بيار، بعد منم برم تا در كلاس و برگردم بگم آقا اجازه من نميرم.
بعد معلم بگه چرا؟ منم بگم : آقاي مدير گفته به بچه هاي بي ادب ماژيك نميديم!!!!

 

 

پاراگراف تيكه سري هفدهم - تصویر 7

 

ديوونه اون پاراگرافي ام كه دوستم گفت:
خدا عمه جانم رو بيامرزه، فك كنم آخرسر اين قسم هاي من كار دستش داد و مرحومش كرد!!!!!!!!

 

 

پاراگراف تيكه سري هفدهم - تصویر 8

 


ديوونه اون پاراگرافي ام كه يارو اومده محصول تقلبي زده به اسم اورجينال بعد روش نوشته :
" made in alman " خدايا هيچكس رو گرفتار همچين آدمايي نكن.آمين.....

 

پاراگراف تيكه سري هفدهم - تصویر 9


ديوونه اون پاراگرافي ام كه 2تا بشقاب ميوه يا بزارم سر ميز و از اتاق برم بيرون .
 بعد وقتي دوستم شروع كرد به خوردن داد بزنم بيا كارت دارم.
 وقتي كه اومد بهش بگم به ميوه ها كه دست نزدي؟
اونم بگه چرا خوردم ، چطور مگه؟
بگم واي خداياي من اونا سمي بودن!!!!!!!!

 

پاراگراف تيكه سري هفدهم - تصویر 10

 

ديوونه اون پاراگرافي ام كه دختره 4 ترم "IT  "خونده بعد مياد ميگه درگاه "USP"!!!!!

 

پاراگراف تيكه سري هفدهم - تصویر 11

گردآوري:مجله اينترنتي دلگرم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه