پ نه پ های جالب و خنده دار سری 7

پ نه پ های جالب و خنده دار

 پ نه پ های جالب و خنده دار سری 7

 

 

 

رفتم قصابی میگم جیگر دارین؟ میگه جیگر گوسفند؟ پـَـــ نــه پـَـــ جیگر خودتووووووووووو با اون سیبیلای نازتتتتتتتتتت !!!‏

 

 

 پ نه پ های جالب و خنده دار سری 7

 

‏ ‏
رفتم بچه خواهرمو از مهد کودک بیارم، مربیه میگه: میبریدش؟ پ نه پ همین جا میخورمش

 

 پ نه پ های جالب و خنده دار سری 7

 


صدای خرپفش بیچارمون کرده!‏
‏ تکونش دادم از خواب پریده، میگه سر و صدام اذیتت می‌کنه ؟ ‏
پـَـــ نــه پـَـــ جنس صداتو دوست دارم می‌خواستم بت بگم سعی‌ کن تو اوج که میری رو تحریرات بیشتر کار کنی‌!‏

 

 

 پ نه پ های جالب و خنده دار سری 7


‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
رفتم بانک به کارمنده می گم : ببخشید شما صندوقدار هستید ؟
میگه پَ نه پَ ! هاچ بکم !‏
‏ ‏

 

 پ نه پ های جالب و خنده دار سری 7


‏ ‏

رفیقم اسم خانومم رو توی شناسنامه دیده. میگه: زنته؟ میگم: پ ن پ دختر همسایمونه اسمش تو شناسنامه باباش جا نشده اینجا ‏زدن گم نشه!‏
‏ ‏
‏ ‏

 پ نه پ های جالب و خنده دار سری 7

 

گدا : دستشو دراز کرده به مرده !‏
مَرده میگه : پول بدم ؟
گدا می گه : پَ نه پَ بزن قدش !‏
‏ ‏

 

 پ نه پ های جالب و خنده دار سری 7


‏ ‏

رفیقم اومده خونمون ! وضو گرفته میخواد نماز بخونه ! می پرسه قبله کدوم طرفه ؟!‏
میگم : میخوای نماز بخونی ؟!‏
میگه : پَ نه پَ میخوام دیش ماهوارتو تنظیم کنم !‏

 

 پ نه پ های جالب و خنده دار سری 7


‏ ‏
‏ ‏

رفتم ماشینو از پارکینگ بگیرم یارو میپرسه میرید داخل ؟
میگم پَ نه پَ دیگه مزاحمتون نمیشم فقط به ماشینم بگید من دم در منتظرشم !‏
‏ ‏

 

 پ نه پ های جالب و خنده دار سری 7


‏ ‏

ایستک خریدم ، در باز کن رو دادم به دوستم ، میگه : با این بازش کنم ؟!‏
میگم پَ نه پَ ! روش راست کلیک کن ! اوپن ویت رو بزن ! با اینترنت اکسپلور بازش کن !‏

 

 

 پ نه پ های جالب و خنده دار سری 7


‏ ‏
‏ ‏

تو اتوبان داشتم با ۱۶۰ تا سرعت میرفتم ، کنترل نامحسوس ناغافل خفتم کرد ، زدم کنار، طرف گفت : کارت ماشین ‏گواهینامه ، مدارک رو بش دادم گفت : این گواهینامته ؟
گفتم پَ نه پَ این علامت مخصوص حاکم بزرگ می تی کمانه ،احترام هم نمیخواد بذاری، فقط جانه هرکی دوست داری مارو ‏بیخیال شو !‏
یه لبخنده ناجوری زد گفت : این که اعتبارش تموم شده ، تمدیش نکردی ، نه ؟
گفتم چی ؟ گواهی نامه رو میگی ؟
گفت پَ نه پَ علامت مخصوص حاکم بزرگو میگم ، حاکم بزرگ پاشو مهر نکرده !‏
جناب سروان بشینید کناره آقای می تی کمان ، ماشین رو ببرید پارکینگ !‏

 

 

 پ نه پ های جالب و خنده دار سری 7


‏ ‏
‏ ‏

حموم بودم ، مامانم می زنه به در، می گم بله ؟ می گه حمومی ؟
میگم پَ نه پَ اینجا لندنه ، صدای منو از رادیو بی بی سی می شنوی !‏
میگه : در زدم بگم مهمونها اومدن دختراشون هم رفتن تو اتاقت داران با کامپیوترت کار میکنند ، لباس و حوله ات رو هم از ‏پشت در برمیدارم که امشب رو لندن بمونی تا درک و فهم درست جواب دادن رو یاد بگیری ، آها یه چیز دیگه احتمالا ‏آبگرمکن رو هم خاموش میکنم !!‏
‏ ‏
‏ ‏

 

 

 پ نه پ های جالب و خنده دار سری 7

 

 

داشتم تلویزیون میدیدم .‏
بعد مادر بزرگم اومده کانال رو عوض کرده بعد به من میگه داشتی میدیدی ؟!‏
گفتم پَ نه پَ داشتم گرمش میکردم تا شما بیای ببینی !‏

 

 

 پ نه پ های جالب و خنده دار سری 7

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

پ نه پ های جالب و خنده دار     پ نه پ های جالب     پ نه پ های خنده دار     پ نه پ   جوک پ نه پ   اس ام اس پ نه پ     پیامک پ نه پ     جوک های خنده دار پ نه پ     پیامک های خنده دار پ نه پ   سری جدید پ نه پ های جالب و خنده دار    pa na pa     p na pa    

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه