گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان

گزارش تصویری / آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان

 مراسم آیینی مذهبی قالیشویان در سالروز شهادت سلطانعلی ابن امام محمد باقر(ع) صبح روز جمعه با حضور عاشقان اهل بیت (ع) در مشهد اردهال کاشان برگزار شد.

 

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 2

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 3

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 4

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 5

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 6

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 7

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 8

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 9

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 10

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 11

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 12

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 13

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 14

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 15

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 16

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 17

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 18

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 19

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 20

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 21

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 22

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 23

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 24

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 25

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 26

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 27

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 28

 

گزارش تصویری - آیین سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان - تصویر 29

 

عکس : محمد رضا عباسی

 


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه