گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان

گزارش تصویری / افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان
بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی در محل بازار گل و گياه شهرداری اصفهان آغاز شد.
 
 
اين جشنواره از از 14 تا 24 مهرماه از ساعت 8 صبح تا 12ظهر و 14 بعدازظهر تا  21 شب در محل بازار گل وگیاه شهرداری اصفهان در خيابان جي، خيابان همدانيان در حال برگزاری است.

 

$(document).ready(function() { $(".fancy").fancybox(); });

 

* برای مشاهده در سایز بزرگتر ، روی تصاویر کلیک کنید *

 

گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 2
  
گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ما��ی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 3

گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 4
  
گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 5

گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 6
  
گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 7

گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 8
  
گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 9

گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 10
  
گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 11

گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 12
  
گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 13

گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 14
  
گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 15

گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 16
  
گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 17

گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 18
  
گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 19

گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 20
  
گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 21

گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 22
  
گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 23

گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 24
  
گزارش تصویری - افتتاح بیستمین جشنواره گل و گیاه، ماهی زینتی و مشاغل خانگی اصفهان - تصویر 25

 

عکس : مهدی کریمی


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه