گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / امامزاده سلطان سید احمد

گزارش تصویری / امامزاده سلطان سيد احمد
 
امامزاده سلطان سیداحمد یکى از سلاله هاى حضرت زهرا(س ) درروستاى هزاوه در20کیلومترى اراک واقع شده است.این مطلب درکتاب سادات ایران نوشته آیت الله مرعشى نجفى وتاریخ قم نوشته استاد فرید هزاوه اى ذکرشده است.

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 2

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 3

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 4

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 5

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 6

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 7

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 8

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 9

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 10

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 11

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 12

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 13

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 14

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 15

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 16

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 17

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 18

 

گزارش تصویری - امامزاده سلطان سيد احمد - تصویر 19

 

 

 

عکس : آرش صحرانورد


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه