گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / بزرگترین باغ گل جهان

باغ گل میراکل دوبی دارای بیش از ۴۵ نوع گل مختلف است که از نقاط مختلف جهان وارد شده است. مساحت ۱۸ جریبی این باغ گل زیبا، به آن لقب بزرگترین باغ گل جهان را داده است.
 

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 1

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 2

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 3

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 4

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 5

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 6

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 7

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 8

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 9

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 10

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 11

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 12

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 13

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 14

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 15

گزارش تصویری - بزرگترین باغ گل جهان - تصویر 16

منبع : مهرنیوز

110

 

 


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه