گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی

گزارش تصویری / تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی

 مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله محمد محمدی گیلانی صبح امروز پنجشنبه با حضور گسترده مردم و شخصیت ها از مقابل مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد .

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 2

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 3

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 4

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 5

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 6

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 7

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 8

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 9

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 10

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 11

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 12

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 13

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 14

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 15

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 16

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 17

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 18

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 19

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 20

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 21

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 22

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 23

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 24

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 25

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر آیت الله محمد محمدی گیلانی - تصویر 26

 

منبع : تسنیم

عکس : حسین ظهروند-فواد اشتری

 

 


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه