گزارش تصویری - دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

 

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان / رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان / رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امر��ز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان / رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان / رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان / رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان / رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان / رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان / رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان / رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان / رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان / رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان / رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان / رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان / رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

 

گزارش تصویری / دیدار رئیس جمهوری ترکیه با ولی امر مسلمین جهان / رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عصر امروز سه شنبه با امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

/2759/

اخبارمرتبط :


راه حل بحران یمن توقف حملات و دخالت خارجی است / اگر کسی دست پنهان دشمن را در قضایای منطقه نبیند، خود را فریب داده است/ اردوغان: داعش را مسلمان نمی‌دانم و علیه آن موضع‌گیری کرده‌ام

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه