گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

گزارش تصویری / عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

گزارش تصویری / عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

عکاسی حیوانات شامل گرفتن عکس از پرندگان، حیات وحش، زندگی زیر آب و زندگی در جنگل می شود که عکاس ساعت ها مانند شکارچی در کمین حیوان می نشیند تا وی را در لحظه ای ناب شکار کند. این عکس ها در بخش های طبیعت صفحات عکس رسانه ها و سایت هایی چون نشنال جئوگرافی به طور ثابت منتشر می شود. در همین رابطه اما عکس های تصادفی از حیوانات هم در رسانه ها کم نیستند. لحظاتی که یک حیوان به ناگاه با حالتی خاص در برابر دوربین عکاس ظاهر می شود یا با حرکت چیزی را به هم می زند و حرکاتش ثبت می شود. مجموعه زیر عکس هایی از دنیای حیات وحش و حیوانات خبرساز در چند روز اخیر است که در خبرگزاری ها و پایگ��ه‌هایی چون نشنال جئوگرافی و اسمیتسون منتشر شده است.

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 2

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 3

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 4

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 5

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 6

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 7

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 8

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 9

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 10

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 11

 

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 12

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 13

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 14

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 15

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 16

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 17

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 18

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 19

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 20

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 21

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 22

 

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 23

 

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 24

 

گزارش تصویری - عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات - تصویر 25

 

111


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه