گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان

گزارش تصویری / مراسم افتتاحیه بیست و هشتمی�� جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان

افتتاحیه بیست و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان روز جمعه ( 11 مهر ) طی مراسمی در سالن کوثر اصفهان برگزار شد.

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 2

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 3

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 4

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 5

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 6

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 7

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 8

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 9

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 10

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 11

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 12

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 13

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 14

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 15

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 16

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 17

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 18

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 19

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 20

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 21

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - تصویر 22

 

عکس : آریا جعفری


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه