گزارش تصویری - نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه

گزارش تصویری / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه

نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه روز سه شنبه 5 اسفند برگزار شد.

 

 

گزارش تصویری / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه روز سه شنبه 5 اسفند برگزار شد.

 

گزارش تصویری / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه روز سه شنبه 5 اسفند برگزار شد.

 

گزارش تصویری / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه روز سه شنبه 5 اسفند برگزار شد.

 

گزارش تصویری / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه روز سه شنبه 5 اسفند برگزار شد.

 

گزارش تصویری / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه روز سه شنبه 5 اسفند برگزار شد.

 

گزارش تصویری / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه روز سه شنبه 5 اسفند برگزار شد.

 

گزارش تصویری / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه روز سه شنبه 5 اسفند برگزار شد.

 

گزارش تصویری / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه / نشست مشترک فراکسیون روحانیت مجلس با نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه روز سه شنبه 5 اسفند برگزار شد.

 

 

عکس : ابراهیم علی پناه
/2759/


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه