گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / نماز عید قربان در تهران

گزارش تصویری / نماز عید قربان در تهران

 نماز عید سعید قربان به امامت آیت الله موحدی کرمانی صبح امروز (یکشنبه 13 مهر) در دانشگاه تهران برگزار شد.

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 2

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 3

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 4

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 5

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 6

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 7

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 8

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 9

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 10

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 11

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 12

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 13

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 14

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 15

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 16

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 17

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 18

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 19

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 20

 

گزارش تصویری - نماز عید قربان در تهران - تصویر 21

 

عکس : سیدمحمود حسینی

 


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه