گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس

گزارش تصویری / چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس
چهاردهمين نمايشگاه بين المللي لوازم و تجهيزات پليسی، ايمنی و امنيتي از سيزدهم لغايت شانزدهم مهرماه از ساعت 9 الي 16 در مصلي امام خميني (ره) برگزار مي شود.

 

$(document).ready(function() { $(".fancy").fancybox(); });

 

* برای مشاهده در سایز بزرگتر ، روی تصاویر کلیک کنید *

 

گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 2
  
گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 3

گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 4
  
گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 5

گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 6
  
گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 7

گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 8
  
گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 9

گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 10
  
گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 11

گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 12
  
گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 13

گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 14
  
گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 15

گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 16
  
گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 17

گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 18
  
گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 19

گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 20
  
گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 21

گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 22
  
گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 23

گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 24
  
گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 25

گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 26
  
گزارش تصویری - چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم و تجهيزات پليس - تصویر 27

 

عکس : زینب اسعدی


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه