نوشته‌هایی با برچسب "ازدواج دو زن با هم"

اولین ازدواج رسمی دو زن بودایی در تایوان .!! اولین ازدواج رسمی دو زن بودایی در تایوان .!!

این دو زن همجنس گرا، اولین ازدواج همجنس گرایی بودایی را در کشور تایوان جشن می گیرند. این دو زن، با اقدام خود به ‏عنوان اولین زوجی که ازدواج هم جنس گرایی بودایی را در تایوان به ثبت رساندند، حقوق بشر را امیدوار ساختند که مردم ‏این جزیره به سمتی سوق پیدا خواهند کرد تا اولین کشور آسیایی باشند که ازدواج همجنس گرایان را قانونی میکند!‏. ‏ ‏. فیش هوانگ و یو یا- تینگ، که مدت ۷ سال است با یکدیگر زندگی می کنند، در صومعه ای در تویایوان، واقع در شمال ‏تایوان، با دعا و هماوایی نزدیک به ۳۰۰ بودایی، به جای حلقه، با یکدیگر تسبیح های دعا رد و بدل کردند و با هم

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه