نوشته‌هایی با برچسب "تک ستاره عشق"

امین حیایی : همسرم تک ستاره عشق من است! امین حیایی : همسرم تک ستاره عشق من است!

مجموعه : مصاحبه و گفتگو. خانواده‌ سبز: در مورد زندگی‌تان‌ بگویید، این‌که‌ در چه‌ سالی‌ و در کجا به‌ دنیا آمدید و این‌ که‌چند فرزند هستید؟. حیایی‌: در سال‌ 1349، در تهران‌ به‌دنیاآمدم‌. از سال‌ 70 کار هنری‌ را شروع‌ کردم‌، 2 تابرادر هستیم‌، همسرم‌ هم‌ نامش‌ «نیلوفرخوش‌خلق‌» است‌. خانواده‌ سبز: شما از برادرتان‌ بزرگ‌ترید؟. حیایی‌: بله‌، من‌ پسر بزرگ‌ خانواده‌ سبز هستم‌. خانواده‌ سبز: سال‌ 83 برایتان‌ چطورگذشت‌؟. حیایی‌: شروع‌ سال‌ 83 کمی‌ سخت‌ بود وپستی‌ و بلندی‌های‌ زیادی‌ با خود به‌ همراه‌داشت‌، به‌ هر حال‌ به‌ خیر گذشت‌. خانواده‌ سبز: از آخری

امین حیایی : همسرم تک ستاره عشق من است! امین حیایی : همسرم تک ستاره عشق من است!

مجموعه : مصاحبه و گفتگو. خانواده‌ سبز: در مورد زندگی‌تان‌ بگویید، این‌که‌ در چه‌ سالی‌ و در کجا به‌ دنیا آمدید و این‌ که‌چند فرزند هستید؟. حیایی‌: در سال‌ 1349، در تهران‌ به‌دنیاآمدم‌. از سال‌ 70 کار هنری‌ را شروع‌ کردم‌، 2 تابرادر هستیم‌، همسرم‌ هم‌ نامش‌ «نیلوفرخوش‌خلق‌» است‌. خانواده‌ سبز: شما از برادرتان‌ بزرگ‌ترید؟. حیایی‌: بله‌، من‌ پسر بزرگ‌ خانواده‌ سبز هستم‌. خانواده‌ سبز: سال‌ 83 برایتان‌ چطورگذشت‌؟. حیایی‌: شروع‌ سال‌ 83 کمی‌ سخت‌ بود وپستی‌ و بلندی‌های‌ زیادی‌ با خود به‌ همراه‌داشت‌، به‌ هر حال‌ به‌ خیر گذشت‌. خانواده‌ سبز: از آخری

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه