نوشته‌هایی با برچسب "درد دل مرد ایرانی با زن هموطنش"

درد دل خواندنی مرد ایرانی با زن هموطنش: درد دل خواندنی مرد ایرانی با زن هموطنش:

پیاده از کنارم گذشتی و اخمت سهم نگاه مشتاق من بود و لبخندت نصیب. ‏ آنکه سواره بود!‏. سواره از کنارم گذشتی و مرا اصلاً ندیدی و کرشمه ات را به آنی ارزانی. ‏ دادی که قیمت ماشینش از خونبهای من بیشتر بود. در صف نان صدای لطیفت نانوای خسته را به وجد آورد و نوبتم را گرفتی و. ‏ بروی خودت هم نیاوردی. زیر باران خیلی قبل تر از تو منتظر تاکسی بودم اما ماشین که آمد آب گل. ‏ آلود را بر من پاشید و جلوی تو ایستاد. در تاکسی که نشستم آرزو کردم کنارم ننشینی تا اگر ماشین تکانی خورد. ‏ و به تو خوردم، حیوان خطابم نکنی در جواب عذرخواهیم. در اتوبوس بین ما نرده آهنی بود

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه