نوشته‌هایی با برچسب "مردان در برابر زنان"

تلاش زنان برای خودکشی، ۴ برابر مردان است! تلاش زنان برای خودکشی، ۴ برابر مردان است!

خودکشی به عنوان یک آسیب اجتماعی،یکی از موانع عمده توسعه به حساب می آید چرا که جامعه بسیاری از نیروی انسانی خود را از دست می دهد. درست است که خودکشی در مقابل سایر مرگ ها،مرگی فاجعه آمیز محسوب می شود ولی قابلیت پیشگیری داردپ. طبق آمار درجهان درهرثانیه یک اقدام به خودکشی و در هر۴۰ ثانیه یک نفر بر اثر خودکشی می میرد. بدین علت شناخت و ارزیابی و راه حل مهمترین کار برای پیشگیری از این واقع می باشد. خودکشی عملی فردی یا اجتماعی؟. دو نوع نگرش به خودکشی وجود دارد؛ زمانی که ما آن را به حوزه ی فردی و شخصیتی تقلیل دهیم در این حالت با تغییراتی در حوزه فردی می

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه