نوشته‌هایی با برچسب "مصاحبه با خاطره حاتمی"

مصاحبه ی بسیار جذاب با خاطره حاتمی مصاحبه ی بسیار جذاب با خاطره حاتمی

مجموعه : مصاحبه و گفتگو. چی شد مصاحبه در خیابان را پذیرفتید؟. خاطره حاتمی:به خاطر اینکه دوست دارم از جنس این مردمی باشم که در خیابان ها قدم می زنند,می خواهم هم رنگ آنها باشم و هیچ فرقی بین من با این مردم نباشد,نمی خواهم به خاطر بازیگری از مردم دور شوم,من شلوغی این کوچه و خیابان ها را خیلی دوست دارم. تا به حال با همین مردم هم کلام شده اید؟. خاطره حاتمی:خیلی زیاد,مثلا خیلی وقت ها به خاطر ترافیک ماشینم را بیرون نمی آورم و بیشتر سوار اتوبوس یا تاکسی می شوم,مردم همه تعجب می کنند و خیلی ها با سر سلام می کنند و خیلی ها جلو می آیند و با تعجب می پرسند ش

مصاحبه ی جالب با خاطره حاتمی مصاحبه ی جالب با خاطره حاتمی

مجموعه : مصاحبه و گفتگو. چی شد مصاحبه در خیابان را پذیرفتید؟. خاطره حاتمی:به خاطر اینکه دوست دارم از جنس این مردمی باشم که در خیابان ها قدم می زنند,می خواهم هم رنگ آنها باشم و هیچ فرقی بین من با این مردم نباشد,نمی خواهم به خاطر بازیگری از مردم دور شوم,من شلوغی این کوچه و خیابان ها را خیلی دوست دارم. تا به حال با همین مردم هم کلام شده اید؟. خاطره حاتمی:خیلی زیاد,مثلا خیلی وقت ها به خاطر ترافیک ماشینم را بیرون نمی آورم و بیشتر سوار اتوبوس یا تاکسی می شوم,مردم همه تعجب می کنند و خیلی ها با سر سلام می کنند و خیلی ها جلو می آیند و با تعجب می پرسند ش

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه