نوشته‌هایی با برچسب "پیامک دلتنگی"

پیامک های دلتنگی سری (3) پیامک های دلتنگی سری (3)

دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ای دوﺳﺖ، ﻫﻮای ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ. ﮔﺮ از ﻗﻔﺲ ﮔﺮﯾﺰم ﮐﺠﺎ روم، ﮐﺠﺎ ﻣﻦ؟. ﮐﺠﺎ روم ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﻠﺸﻨﯽ ﻧﺪاﻧﻢ. ﮐﻪ دﯾﺪﻩ ﺑﺮﮔﺸﻮدم ﺑﻪ ﮐﻨﺞ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻣﻦ. ﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪام ﺑﻪ ﮐﺲ دل، ﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ دل. ﭼﻮ ﺗﺨﺘﻪﭘﺎرﻩ ﺑﺮ ﻣﻮج، رﻫﺎ، رﻫﺎ، رﻫﺎ ﻣﻦ. ز ﻣﻦ ﻫﺮ آﻧﮑﻪ او دور ، ﭼﻮ دل ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ. ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ آن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ، ازو ﺟﺪا، ﺟﺪا ﻣﻦ!‏. ﻧﻪ ﭼﺸﻢ دل ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ، ﻧﻪ ﺑﺎدﻩ در ﺳﺒﻮﯾﯽ. ﮐﻪ ﺗﺮ ﮐﻨﻢ ﮔﻠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد آﺷﻨﺎ ﻣﻦ. ز ﺑﻮدﻧﻢ ﭼﻪ اﻓﺰود؟ ﻧﺒﻮدﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺎﻫﺪ؟. ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪم ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻪ زﻧﺪﻩام ﭼﺮا ﻣﻦ؟. ﺳﺘﺎرﻩﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻢ در آﺳﻤﺎن اﺑﺮی. دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ای دوﺳﺖ ، ﻫﻮای ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ. ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯿــــــــﺪﻫﯽ . ‏. ﺑﻪ ﻋﻤــــﺪ . ﯾﺎ ﻏﯿﺮ

پیامک های دلتنگی سری 2 پیامک های دلتنگی سری 2

عادت به مسواک زدن دندانها را سپید میکند وتکرار هرشب خاطرات موها را . ‏. تمام آدم ها. توی زندگیشان یک ماجرای " پنهونی " دارند. یک اتفاق پنهونی. یک حس پنهونی. یک آدم پنهونی. شاید هم یک عشق پنهونی. می فهمین چی می گم؟ ‏. ‏"رفتن" !‏. رفتن که بهانه نمیخواهد،یک چمدان میخواهد از دلخوریهای تلنبار شده و گاهی حتی دلخوشیهای انکار شده . ‏. رفتن که بهانه نمیخواهد وقتی نخواهی بمانی،با چمدان که هیچ بی چمدان هم میروی!‏. ‏"ماندن"‏. ماندن اما بهانه می خواهد،دستی گرم،نگاهی مهربان؛دروغ هایی دوست داشتنی. ‏. وقتی بخواهی بمانی ،. حتی اگر چمدانت پر از دلخوری باشد خالی

پیامک های دلتنگی سری 1 پیامک های دلتنگی سری 1

همیشه میگفت ی نخ روشن کن دوتایی بکشیم. از وقتی رفته سیگارهارا نصفه کشیدم. ‏. تنهایی یعنی. من یه بسته آدامس نعنایی دارم. که فقط به خودم تعارف میکنم. ‏. دلتنگی وتنهایی آدم ازونجایی شروع میشه که آدم فکرمیکنه این یکی با بقیه فرق داره . ‏. دلتنگ حضورت هستم ” پدر ” ، اى کاش تصویرت نفس میکشید . . . ‏. قدر پدراتون رو بدونید یه روزی میرسه حسرت دستای گرم پدرتون رو میخورید. دلتنگی خیلی سخته خیلی . ‏. درد یعنـــی. ‏. اونــــــ. ‏. یکــــی رو مـــی خـــواد. ‏. که اصـــلا مـــن نیســـتم. ‏. ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﻟــﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﺍﻭﻥ ﻗـﺪﺭ ﮐﻪ ﻓـــﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﻗــﻮﯼ ﻧ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه