نوشته‌هایی با برچسب "کودکان کار و خیابان"

کودکان کار و تحصیل با چاشنی فال و ترازو در خیابان کودکان کار و تحصیل با چاشنی فال و ترازو در خیابان

کلاس بندی روز اول مدرسه، بابا آب داد، تازه کردن دیدارها و دوستان جدید، کاکلی و دوستان، مبصر کلاس پنجمی که بالای سرمان می گذاشتند، دارا انار دارد، تغذیه ای که مادر صبح ها در کیف می گذاشت، زاغکی قالب پنیری دید، گچ و تخته و تخته پاک کنی که با موکت فرش شده بود، تابستان خود را چگونه گذراندید، سرهایی که با ماشین دستی نمره چهار ـ که گاهی گاز هم می گرفت ـ خلوت شده بود و به سفیدی می زد، باز باران با ترانه، خط کش چوبی که پوست کف دست را آتش می زد، درس معلم ار بود زمزمه محبتی، دعواهای کودکانه پس از مدرسه، ما فرزندان ایرانیم، بخاری چدنی که مخزن نفتش قطره چک

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه